> Taalakkoord Zeeland

Taalakkoord Zeeland

Op donderdag 31 januari is het Taalakkoord Zeeland ondertekend door 5 Zeeuwse gemeenten, UWV, Leerwerkloket Zeeland, taalhuizen, taalaanbieders, werkgevers, scholen en welzijnsorganisaties. Het Taalakkoord Zeeland is een initiatief van Leerwerkloket Zeeland, Stichting Lezen en Schrijven en de Zeeuwse taalhuizen en is tot stand gekomen als spin-off van de Werkgeversconferentie Rendement met Taal van 31 januari 2018. 

Laaggeletterdheid blijft ondanks alle inspanningen van afgelopen jaren in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Het ontbreken van voldoende basisvaardigheden is een drempel om mee te doen, waardoor mensen geen werk kunnen krijgen of moeite hebben werk te behouden.

Door het bundelen van onze krachten werken we samen aan het vergroten van het bewustzijn, het verlagen van de drempel naar de arbeidsmarkt en een meer toegankelijk opleidingsaanbod (formeel en non-formeel) dat aansluit bij de vraag van werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Het Taalakkoord Zeeland is de basis voor een de succesvolle samenwerking waarbij de arbeidsmarkt in Zeeland zijn voordeel mee zal doen!

Ook bezig met taal op de werkvloer? En meer informatie nodig? 
Neem dan contact met ons op