> Scholingsvoucher Nieuwe Stijl

Scholingsvoucher Nieuwe Stijl

Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kun je jezelf laten bij- of omscholen naar een kansberoep. Je kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied.

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit mensen die werkloos zijn en aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering, maar bestaat ook uit mensen die nog werkzaam zijn, en eventueel met ontslag worden bedreigd of als zelfstandige scholing richting een kansberoep willen volgen.

Ook geldt de scholingsvoucher wanneer je een opleiding gaat volgen in de richting van een kansberoep of je wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat je geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

De voorwaarden

 • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld.
 • Je plaatst jouw cv op werk.nl en gaat er mee akkoord dat UWV je registreert als werkzoekende.
 • Het beroep waarvoor je de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst.
 • Je bent gestart met de opleiding tussen 1 mei 2016 en 1 april 2018.
 • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
 • Jouw aanvraag voor de scholingsvoucher voor werkzoekende moet bij UWV binnen zijn uiterlijk 2 weken na jouw eerste opleidingsdag.
 • Je kunt maar 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
 • Er is geen sprake van scholing of opleiding vanuit de regeling cofinanciering sectorplannen

Hoe werkt de aanvraag?

De aanvraag wordt bij UWV gedaan. Om de aanvraag in behandeling te nemen moet deze compleet zijn. Een volledige aanvraag betekent dat het  aanvraagformulier (te vinden op www.uwv.nl) volledig is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd en het formulier is ondertekend. Bijlagen die in ieder geval bij de aanvraag geleverd moeten worden zijn:

 • een bewijs waaruit blijkt dat de opleidings- of inschrijvingskosten zijn betaald, dan wel dat deze kosten zijn verschuldigd;
 • een bewijs waaruit blijkt dat de opleidingsinstelling de leerling heeft toegelaten;
 • (indien van toepassing; een bewijs van de baangarantie van de nieuwe werkgever.)

Het is niet altijd mogelijk om de kosten voor scholing zelf (in één keer) te betalen, om vervolgens subsidie te krijgen. Daarom kan, met een bewijs dat deze scholing gevolgd gaat worden met bijbehorende kosten (een verplicht in te vullen bijlage bij het aanvraagformulier), subsidie worden verleend voor nog niet gemaakte kosten.

Wanneer?

De aanvraag moet uiterlijk twee weken na de start van de scholing zijn ontvangen. UWV zal uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag, beslissen op de aanvraag. Om de start van de opleiding niet onnodig te vertragen zal UWV er echter naar streven de beslissing eerder af te geven. Indien aan de voorwaarden is voldaan, geeft UWV een vaststellingsbeschikking af. In die beschikking neemt UWV de hoogte van de subsidie op. Binnen 30 dagen na het afgeven van voorgenoemde beschikking betaalt UWV de subsidie aan de aanvrager.

Meer weten of aanmelden? 

Neem contact op met het Leerwerkloket of check deze link