Werkman heeft diploma behaald

> Over Leren en Werken Zeeland

Over Leren en Werken Zeeland

Leerwerkloket Zeeland

Programma Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterheid. Hiertoe zijn in arbeidsmarktregio’s door het hele land een of meer Leerwerkloketten gevormd.Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio. Het Landelijk Programmateam Leren en Werken werkt samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.

Onze adviseurs regio Zeeland & West-Brabant

Ine DellebekeIne Dellebeke

In mijn jarenlange werkervaring als HR Adviseur in de uitzendbranche heb ik veel te maken gehad met uiteenlopende HR vraagstukken, zoals het adviseren over (BBL-) opleidingsmogelijkheden in verschillende sectoren. Er is bijna geen baan meer denkbaar die je kunt blijven uitoefenen zonder enige vorm van scholing. In de grote hoeveelheid van opleidingsmogelijkheden is het lang niet altijd gemakkelijk om de juiste keuze te maken. Soms kun je wat hulp gebruiken bij het kiezen voor een bepaalde sector. Ik ga graag met je in gesprek om je te ondersteunen bij het maken van deze keuze. Voorop staan jouw wensen en mogelijkheden. Daarnaast zal ik met je meedenken in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt die hierop aansluiten, zowel binnen als buiten Zeeland. Ik hoop een schakel voor je te kunnen zijn naar een volgende stap in je loopbaan.

Monique van Dijk

Ik ben begonnen in mijn loopbaan als vestigingsmanager bij een Uitzendbureau, Reintegratiecoach/loopbaanbegeleider en werkzaam geweest bij het Werkgeversservicepunt Breda. Mijn doel is het beste uit iemand halen door de persoon zelf te laten groeien door inzichten en praktische handvaten te bieden.
Gemotiveerd en aandachtig zal ik luisteren en meedenken naar vragen in je zoektocht en loopbaan. Samen gaan we kijken en de mogelijkheden onderzoeken. Door kennis van de arbeidsmarkt, scholingsmarkt en mijn uitgebreide netwerken, wil ik je daarbij ondersteunen. Mijn motto is dan ook: Ieder mens heeft unieke talenten, ontwikkel dat talent. En doe wat je echt wil en wat bij je past dan kom je er wel!

Annette de Mooij

foto Annette de MooijHet adviseren over scholing is iets dat ik al lange tijd met veel plezier doe. Tijdens mijn functies als beroepskeuze-adviseur, studiebegeleider en jongerenadviseur deed ik al veel ervaring op. Een arbeids,- en scholingsmarkt is altijd in beweging en daardoor is het vaak moeilijk om een goede keuze te maken. Het geven van actuele en passende informatie voor het maken van een bewuste keuze is dan ook mijn prioriteit. 

 

Winny van der Burgt

Na mijn opleiding Akademie Mens en Arbeid, Loopbaanadvisering, heb ik o.a. gewerkt bij een beroepskeuzebureau, uitzendbureau en  werkgeversservicepunt. Met ​aandacht zal ik luisteren naar de vraag die je me stelt. Soms kun je vastlopen in je zoektocht naar een geschikte opleiding of leerbaan. Dan kan een gesprek verhelderend zijn. Ik maak gebruik van mijn actuele kennis van de scholingsmarkt, arbeidsmarkt en mijn netwerk. Ik vind het leuk om dingen uit te zoeken en nieuwe invalshoeken aan te dragen. Mijn doel is dat je met nieuwe energie en een duidelijk "to do"-lijstje weer verder kunt.

 

 

Projectleider

Selwin Umar

Ik ben al vanaf de start van de leerwerkloketten in 2009 werkzaam als projectleider. Van een idee op papier tot een laagdrempelig, onafhankelijk loket voor alle burgers met een loopbaan of scholing vraag. Ik heb het zien groeien van een project vanuit de ministeries SZW en OCW naar een structurele voorziening en dienstverlening in de regio's.

Ondanks dat ik vanaf de start werkzaam ben als projectleider, blijft het elke keer een uitdaging om samen met de partners van het leerwerkloket ervoor te zorgen dat iedereen in de regio zich kan blijven ontwikkelen. Of dat nu op het gebied van taal of opleiding is, of van persoonlijke ontwikkeling, dat is waar wij als leerwerkloket een ondersteunende rol richting onze klanten van dienst kunnen zijn. En altijd met een onafhankelijke advies waarbij de klant verder op weg wordt geholpen.

Mijn rol als projectleider is ervoor zorgen dat er draagvlak en cofinanciering vanuit een samenwerkingsverband is voor het leerwerkloket. Deze samenwerkingsverband bestaat uit de Zeeuwse gemeenten, Scalda, S-BB en UWV. Verder ben ik in de regio's altijd op zoek naar samenwerking om de visie "een leven lang leren" op de kaart te brengen. Of dat nu een leerwerktraject of Taalakkoord is, we proberen drempels weg te nemen zodat iedereen kan participeren, of je nu laag opgeleid bent of minder taalvaardig.

Mijn grootste droom is dat iedereen geholpen kan worden met de keuzes die men moet maken in hun werk en leerzame leven. Zodat men onafhankelijk en op eigen kracht invulling kan geven aan gelukkig en gezond leven.
 

Contact