> Nieuws

Nieuws

Landelijk nieuws

Stagemarkt.nl, de website van SBB voor stages en leerbanen in het beroepsonderwijs, krijgt in de eerste helft van juni een nieuw gezicht.

10-06-2016 | Lees meer
Meetlint
Landelijk nieuws

Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV daalde de afgelopen periode met 12%. Met name vanuit de bouw- en zorgsector doen minder jongeren een beroep op een uitkering.

10-06-2016 | Lees meer
Afbeelding van logo STOOF
Regionaal nieuws

Om uitzendkrachten een aanzet te geven tot een leven lang leren, enthousiast te maken om verder te leren en duurzaam inzetbaar te houden geeft STOOF scholingsvouchers uit. (Voormalig) Uitzendkrachten pakken hiermee de regie in handen doordat zij met de voucher een eigen budget en keuze krijgen op leergebied. Dit is een voucher ter waarde van € 500,- inclusief BTW die ingezet kan worden voor een cursus of opleiding die arbeidsmarktrelevant is.

De STOOF scholingsvoucher is stapelbaar met de scholingsvoucher Nieuwe stijl van UWV (mits er geen sprake is van dubbelfinanciering).

09-06-2016 | Lees meer
Landelijk nieuws

Minister Asscher en de sociale partners willen op alle fronten obstakels bij het aannemen van vijftigplussers wegnemen. Dat doen ze door bestaand beleid te verbeteren en nieuwe maatregelen te introduceren.

08-06-2016 | Lees meer
Regionaal nieuws
Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kun je jezelf laten bij- of omscholen naar een kansberoep. Je kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied.

01-06-2016 | Lees meer

Pagina's